Ciel nuageux avec pluies faibles16°
NL
menu burger
  1. Home
  2. Wettelijke mededeling

Boek nu

  • Accommodatie
  • Puy du fou

Wettelijke mededeling

Wettelijke informatie

Uitgever

VENDÉE EXPANSION
SAEML (Société Anonyme d’Économie Mixte Locale), met een kapitaal van € 3.037.045
Ingeschreven in het handelsregister van La Roche sur Yon onder het nummer 546 650 169 B
SIREN nummer: 546 650 169
Intracommunautair BTW-nummer: FR37 546 650 169
Inschrijving in het register van vakantie- en reisoperators: IM085130001
Hoofdkantoor: 33 rue de l'Atlantique - CS 80206 - 85005 La Roche sur Yon cedex - Frankrijk - Tel.: +33 (0) 2 51 44 90 00 - www.vendee-expansion.fr
Domeinnaam van de website: www.vendee-tourisme.com

Directeur publicatie: Guillaume JEAN - CEO

Ontwerp

Vendée Expansion - 33 rue de l’Atlantique - CS 80206 - 85005 La Roche sur Yon Cedex - Frankrijk - Tel.: +33 (0)2 51 44 90 00 - www.vendee-expansion.fr
FAIRE SAVOIR - Parc Horizon de la Haute Borne - 2/6 avenue de l’Horizon - Bâtiment 4 - 59650 Villeneuve d'Ascq - Frankrijk - Tel.: +33 (0)3 20 58 91 52 - www.faire-savoir.com

Productie

FAIRE SAVOIR - Parc Horizon de la Haute Borne - 2/6 avenue de l’Horizon - Bâtiment 4 - 59650 Villeneuve d'Ascq - Frankrijk - Tel.: +33 (0)3 20 58 91 52 - www.faire-savoir.com

Dienstverlener webhosting:

FAIRE SAVOIR - Parc Horizon de la Haute Borne - 2/6 avenue de l’Horizon - Bâtiment 4 - 59650 Villeneuve d'Ascq - Frankrijk - Tel. : +33 (0)3 20 58 91 52 - www.faire-savoir.com

Redactie

Vendée Expansion - 33 rue de l’Atlantique - CS 80206 - 85005 La Roche sur Yon Cedex - Frankrijk - Tel.: +33 (0)2 51 44 90 00 - www.vendee-expansion.fr
Vertaling - Michèle Baranger & Sabrina Échappé - Web Créatif - www.web-creatif.net

SEO

Vendée Expansion - 33 rue de l’Atlantique - CS 80206 - 85005 La Roche sur Yon Cedex - Frankrijk - Tel. : +33 (0)2 51 44 90 00 - www.vendee-expansion.fr
Michèle Baranger & Sabrina Échappé - Web Créatif - www.web-creatif.net

Oplossingen toeristisch boekingscentrum

ITEA - 9 bis boulevard Émile Romanet - 44100 Nantes - Frankrijk - Tel.: +33 (0)2 40 16 16 00 - www.itea.fr

Boekingsoplossingen voor accommodatie en toeristische activiteiten

Alliance Réseaux - 26 rue de Saint-Exupéry - 73300 Saint Jean de Maurienne - Frankrijk - Tel.: +33 (0)4 79 64 07 72 - www.alliance-reseaux.com

Conversatieplatform

iAdvize - Euronantes Gare - Le Berlingot bâtiment B - 9 rue Nina Simone - 44000 Nantes - Frankrijk - Tel. : +33 (0)2 85 52 65 45 - www.iadvize.com

Gebruiksvoorwaarden van de website

De op deze website aangeboden informatie en diensten mogen onder geen beding worden gebruikt voor commerciële doeleinden, reclame of commerciële colportage in welke vorm ook. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle ongeacht welke gebruikers van de website.

Content van de website en intellectuele eigendomsrechten

Deze website en alle content daarvan (handelsmerken, logo’s, vaste of bewegende beelden, foto’s, illustraties, tekeningen, grafische elementen, films, video’s, geluid, modellen, teksten, downloadbare documenten, databases, computerelementen of applicaties,...) worden beschermd door de van kracht zijnde regelgeving betreffende de intellectuele eigendom. Deze zijn volledig in eigendom van de uitgever van de website of diens partners.

Iedere reproductie, gebruik, aanpassing, inbedding van HTML-code, distributie of herverspreiding, in welke vorm en op welke wijze ook, van alle of een gedeelte van de elementen van deze website, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en diens gemachtigde partners is ten strengste verboden. Degenen die deze elementen gebruiken zonder een formele voorafgaande en schriftelijke toestemming van de wettelijke houder te kunnen overleggen, stellen zich bloot aan boetes wegens namaak zoals voorzien door het wetboek betreffende de intellectuele eigendom.

Veiligheid en beheer van de website

Deze website wordt voortdurend verbeterd door technologische ontwikkelingen om technische en praktische veiligheidsmaatregelen in te voeren om de beschikbaarheid en de correcte werking ervan te verzekeren. Om de veiligheidsmaatregelen en het essentiële onderhoud te implementeren voor het beheer van de website, kan de uitgever te allen tijde genoodzaakt zijn de toegang tot de gehele of een gedeelte van de website op te schorten, te onderbreken of te beperken of om informatie te wissen die de werking ervan verstoort of die inbreuk maakt op de van kracht zijnde regelgeving.

Hypertekstlinks

De plaatsing van hypertekstlinks naar de gehele of een gedeelte van deze website is ten strengste verboden zonder de formele schriftelijke toestemming van de uitgever. In voorkomend geval kan deze toestemming onder geen beding gekwalificeerd worden als een impliciete samenwerkingsovereenkomst. Hoe dan ook dienen hypertekstlinks naar de website op eerste verzoek van de uitgever verwijderd te worden, ongeacht of daar al dan niet van tevoren toestemming voor verleend werd.

Content van de website en intellectuele eigendomsrechten. Voor de hypertekstlinks op deze website naar andere bronnen op internet, en in het bijzonder naar de partners daarvan, werd van tevoren een formele schriftelijke toestemming verleend.

De uitgever van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de content van de door sites verstrekte informatie waarnaar de hypertekstlinks verwijzen en de uitgever kan geenszins aansprakelijk gesteld worden als de praktijken van de sites van een van de derde partijen inbreuk mocht maken op de van kracht zijnde regelgeving, in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Prijzen

De op deze website vermelde prijzen zijn de prijzen zoals deze golden op de datum van de laatste bijwerking van de diverse pagina’s. Deze prijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.

Aansprakelijkheid en garantie.

De op deze website gepubliceerde informatie wordt als zodanig verstrekt, zonder enige andere garantie dan die welke geboden worden door de van kracht zijnde regelgeving en zonder garantie dat de content voldoet aan de behoeften van de gebruiker of het beoogde doeleinde. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de op de website gepubliceerde informatie. Hoe dan ook kan de uitgever niet aansprakelijk gesteld worden voor deze informatie.

Alle foto’s en documenten die de op deze website aangeboden diensten en producten weergeven zijn niet bindend en de uitgever kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Gelet op de eigenschappen en de beperkingen van het internet netwerk kan de uitgever niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot de website of, in tegendeel, doordat men hier geen toegang tot kan verkrijgen. Het gebruik van deze website valt onder het eigen risico van de gebruiker en onder diens volledige verantwoordelijkheid. De uitgever kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van de website of andere sites waarnaar verwezen wordt. In het bijzonder de mogelijke gevolgen voor de gebruikte computer-, telecommunicatie- of opslagapparatuur van de gebruiker, evenals ongeacht welke schade als gevolg hiervan voor zijn persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten.

Toepasselijk recht 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle ongeacht welke gebruikers zonder beperking in tijd of ruimte.

De website valt onder het Franse recht. Geschillen die direct of indirect mochten voortvloeien uit het gebruik van de website vallen onder de bevoegdheid van de Franse rechtbanken en meer in het bijzonder de rechtbanken van de vestigingsplaats van de uitgever, onder voorbehoud van de bevoegdheid van specifieke rechtbanken op grond van bijzondere wettelijke of reglementaire bepalingen.

Gegevensbescherming en persoonsgegevens

U vindt alle gedetailleerde informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens in ons privacybeleid op het volgende adres: www.vendee-tourisme.com/politique-de-confidentialite.

Updates

Wij kunnen te allen tijde genoodzaakt zijn deze wettelijke mededelingen te wijzigen en/of aan te passen om de conformiteit daarvan met de van kracht zijnde wetgeving te verzekeren. Wij bevelen u aan om regelmatig deze wettelijke mededeling te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen daarvan.

De laatste update van deze wettelijke mededelingen vond plaats op 6 mei 2020.

Contact

Voor verzoeken om aanvullende informatie, commentaar of suggesties tot verbetering van deze website kunt u een e-mail sturen naar webmaster@vendee-expansion.fr of het klachtenformulier invullen dat toegankelijk is op het volgende adres: www.vendee-tourisme.com/votre-avis-nous-interesse. Uw verzoek wordt zo spoedig mogelijk geanalyseerd en verwerkt in overeenstemming met de verbintenissen van ons kwaliteitsbeleid.